• darkblurbg
    Kindercoach én trainer in mindfulness
  • darkblurbg
    Kindercoach én trainer in mindfulness

Je kind leren groeien!

Gepubliceerd op: 09-04-2018

Als ouder is het elke keer zoeken; hoe kan ik mijn kind het beste ondersteunen, wat heeft mijn kind nodig om te groeien, om trots te kunnen zijn op zichzelf en lekker in zijn vel te zitten, precies zoals hij of zij is, met zijn of haar talenten of eigenheden! Moeite hebben met rekenen of taal, dyslexie of dyscalculie hebben, ADHD of ADD, Hoog sensitief zijn, moeite met concentreren of een lager werktempo. Ieder kind heeft zijn eigen uitdaging, met of zonder label. Deze blog gaat over ruimte geve

Een kind zit in de klas te werken aan rekenen. (Ik spreek vanuit een meisje maar deze situatie kan net zo goed over een jongen gaan.) De taak is nog niet af. Het grootste deel van de klas is klaar. De afspraak is dat kinderen die hun opdracht af hebben hun werk mogen inleveren en dan in ‘stilte’ gaan tekenen. Afgeleid door de gezelligheid die het tekenen met zich mee brengt. Zuchtend door proberen te werken. Rekenen is moeilijk en het frustreert dat anderen die taak even doen en af hebben en dan leuke dingen mogen doen terwijl zij door moet werken. De afleidingen om zich heen haalt haar uit haar concentratie. Ze doet een koptelefoon op haar hoofd om de geluiden buiten te sluiten. Toch neemt de boosheid toe, gedachten stappelen zich op, “ik kan er ook niks van, ik ben dom, ik ben sloom”. Het wordt steeds lastiger om een som af te maken, de boosheid wordt groter, de concentratie slechter.

Deze situatie die ik hier schets is een situatie die bij ieder kind kan voorkomen en lijkt ook erg op een situatie in mijn leven als kind. Hier spelen een aantal dingen. Moeite hebben met rekenen, moeite hebben met concentreren, de drukte in de klas en de gevolgen daarvan bij haarzelf. Ze gaat voor zichzelf invullen dat ze dom is, sloom en er niks van kan. De situatie in de klas helpt niet ook al worden er geen woorden gebruikt door anderen die kleineren. Doordat de situatie zich herhaalt stapelt de frustratie zich op, groeit de boosheid en komt een kind klem te zitten. Dit kan ieder kind overkomen.

Dat klem zitten uit zich bij ieder kind anders en zal bij ieder kind een andere oorzaak hebben. De symptomen of gedragingen van kinderen in soortgelijke situaties zijn bijvoorbeeld: buikpijn, niet naar school willen, boos zijn als ze uit school komt, hoofdpijn en zichzelf dom vinden (in gedachten of dit ook uitspreken). In deze situatie kun je verkennen wat er aan de hand was. Hoe ziet het rapport eruit, soms is dat veel zeggend, wat zegt de meester of juf? In de bovenstaande situatie was er duidelijk sprake van een afname van zelfvertrouwen en assertiviteit. Je kunt dan rekenondersteuning aanbieden, een belangrijk onderdeel natuurlijk. Maar daarmee vergroot je niet het zelfvertrouwen en assertiviteit. Een laagdrempelige methode is…..

 De groei mindset. Een prachtige methode  van Carol Dweck, zij heeft deze theorie geïntroduceerd. Je leert hoe je over jezelf en je intelligentie en kwaliteiten kunt denken.

In de vaste mindset geloof je dat je persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je ben geboren met een bepaalde ‘hoeveelheid’ intelligentie en kwaliteiten. Daar zul je het mee moeten doen, je hele leven.

Een groei mindset geeft een kind ruimte om zichzelf te blijven verbeteren en te ontwikkelen. Door hard werken en ervaring opdoen blijf je groeien. Fouten maken hoort erbij, je leert er iets van en je krijgt de ruimte om jezelf te verbeteren.

Ik ben groot voorstander van deze mindset. Voor ieder kind biedt deze methode een manier om doorzettingsvermogen te ontwikkelen en veerkracht. Daarnaast kan het in de bovenstaande situatie een liefdevolle manier zijn om een kind te ondersteunen. Zelf ben ik daar ook mee begonnen. Stapsgewijs ben ik me dit eigen gaan maken. Ik ben een rolmodel voor mijn dochter. Door zelf bewust te worden van mijn eigen mindset en deze te veranderen kon ik dit doorgeven aan mijn dochter. Geloof in je kind en geef het vertrouwen dat het kan groeien. Deze groei mindset is een proces dat je samen aangaat.

Mijn dochter kan nu lachen om iets dat fout gaat en benoemt het ook als: “weer wat geleerd of dit was niet zo handig”. We nemen dan door hoe het anders kan. Soms komt ze hier zelf mee. Dan ben ik zo trots op haar. Zo ook na een wedstrijd voetbal waar ze dik bij verloren. Na de eerste frustratie te hebben gedeeld kijken we samen wat er goed ging en waar ze nog wat kan leren. Afgelopen zaterdag was de conclusie dat ze als team echt groeien en dat ze vergeleken met het begin van het seizoen echt beter spelen. Ook over zichzelf kon ze goed benoemen wat goed ging en waar ze nog wat kan verbeteren. Een hele verandering in haar mindset en ze kan veerkrachtiger omgaan met tegenslagen.

Deze verandering van mindset is een proces dat geleidelijk eigen gemaakt wordt. Door dit samen met je kind op te pakken stimuleer je groei en geef je je kind ruimte om te vallen, ervan te leren en weer op te staan. In elke situatie.

http://groeimindset.com/mindset/